NAUE M3

NAUE NAIL

NAUE NAIL

NAUE NAIL системот ја комбинира силата и издржливоста на Secugrid® геомрежите со земјени прицврстувачи за создавање на систем за армирање на стрмни косини при падови до 60°. Secugrid®, со неговата униформирана, конструкција со рамни шипки и извонредна сила на спојување, обезбедува примарно армирање во насоката на косината. Димензионираните земјени прицврстувачи се еднакво распоредени помеѓу монтираната Secugrid® арматура, што ја покрива површината на косината.

NAUE PANEL

NAUE PANEL

Кога се планираат насипи со агли поголеми од 70°, обично не е можна вегетирана предна страна или бара значителна и потенцијално прескапа работа. Овие ситуации бараат посилни екстериери и многу силно појачување, но сеуште се можни естетски, економски облоги. NAUE PANEL Secugrid® геомрежниот систем обезбедува многу силно појачување на земјени конструкции и ѕидови и користи монтажни бетонски панели за флексибилност на надворешниот дизајн. Secugrid® геомрежите за појачување се монтираат помеѓу или се поврзуваат со елементите за обложување.

NAUE BLOCK

NAUE BLOCK

Кога се планираат насипи со агли поголеми од 70°, обично не е можна вегетирана предна страна или бара значителна и потенцијално прескапа работа. Овие ситуации бараат посилни екстериери, што ја зголемуваат важноста на површинската естетика на армираната конструкција. NAUE BLOCK е Secugrid® геомрежен систем за појачување на земјени конструкции и ѕидови при вградување на цигли, блоковски, монтажни бетонски, природен камен и други облоги за флексибилност на дизајнот.

NAUE GABION

NAUE GABION

NAUE GABION системот користи Secugrid® геомрежи за создавање на армирани земјени конструкции со предни страни од габион. Secugrid® геомрежите се монтираат помеѓу слоевите со габион и се анкерираат во почвата. Системот е високо флексибилен за проектирање и монтажа, прилагодување на проектно специфични земјени услови и геометриски облици. Оваа флексибилност ја максимизира економијата на проектот и естетските опции.

NAUE STEEL P

NAUE STEEL P системот комбинира Secugrid® геомрежно појачување со долгорочни (постојани) лица од челична облога за создавање на армирани земјени конструкции подложни на бројни облици на косини. Вегетација е дозволена на косини до 70°. За пострмни косини, на кои се сака вегетација, потребни се специјални садења и наводнување. За NAUE STEEL P, Secugrid® примарното појачување е прицврстено за челични оклопи (на пр., форми на кабли во L-форма) за создавање на силно меѓусебно поврзување.

NAUE STEEL T

NAUE STEEL T го користи примарното појачување на Secugrid® геомрежите комбинирано со привремени ефикасни облоги од челична оплата во замотани облици за создавање на армиран земјен конструктивен систем што може да се прилагоди на бројни агли на косини и облици и притоа да поддржува вегетација. Садењето е можно на предната страна на NAUE STEEL T при косини до 70°. За пострмни косини, генерално се потребни специјални мерки за вегетација и системи за наводнување.

NAUE WRAP

NAUE WRAP Secugrid® геомрежниот систем за армирани земјани конструкции користи Secugrid® во замотани, армирани омоти на предни делови на косини. Привремени оплати, како што се дрвени колци, се користат во процесот на подготовка на локацијата и изградба. Механичката заштита на капацитетот за носивоста на големи товари на технологијата за армирање на NAUE’s Secugrid® е обезбедена преку монтажа на Secumat® душеците за контрола на ерозија или Secutex® неткаените геотекстили. Овие мерки штитат од ерозија на почвата.

NAUE CLAMP

NAUE CLAMP Secugrid® геомрежниот систем комбинира многу силно појачување со дополнителна заштита од ерозија за насипи, земјени структури и стрмнини при косини до 50°. NAUE CLAMP ја вклучува вертикалната монтажа на примарната геомрежа за појачување Secugrid® и на пр. душеците за контрола на ерозија Secumat® 5/5 Q1 ES 601, обезбедени со стегачи во U-облик. Овој аранжман е пополнет со површински слој што ја поддржува вегетацијата и може да се користи заедно со брзо основачки хидраулични средства за растење, како што е хидросеме.

Subscribe to RSS - NAUE M3