Bentofix®

Bentofix®
е појачан геосинтетски глинест заштитен покрив (GCL) пробушен со игли со два геотекстилни слоја што енкапсулираат слој од натриум бентонит за примена при запечатување.
 
Bentofix® е мултифункционален
 
Bentofix® е крајно сестран производ за обложување на база на глина. Штом ќе се хидрира, Bentofix® е ефикасна бариера против течности, испарувања и гасови. Со речиси две децениска успешна монтажа, опсегот на Bentofix® примените е виртуелно неограничен: покривка за отпад и контаминирана почва; заштитен покрив на основа на депонија; запечатување на гас и пареа; заштитни покриви на површинско каптирање; секундарно ограничување; брани, канали и водни текови; ограничување на отпад; заштита на подземни води; апсортивни бариери; вертикални бариери; хидроизолација.
 
Предности на Bentofix®
 
- разновидни примени за запечатување со различни GCL типови и натриум бентонит
- може да ги намали градежните трошоци со замена на компактна глина
- робусните геотекстили го енкапсулираат и го задржуваат бентонитот
- издржува диференцијални товари
- ја усогласува силата на разделување обезбедува повеќенасочна сила на смолкнување
- процесот на термичко затворање ја зголемува внатрешната сила на смолкнување и ги поврзува меѓусебно аглите на фрикција
- можно е самозапечатување на преклопи
- монтажни предности со ролни широки 5 м
- брз и едноставен за монтажа
- BBA сертифицирани системи за хидроизолација (Bentofix® BFG 5000 и X2 BFG 5300)
- Сертифициран со ISO 9001
- Означен со CE
 
Bentofix® е безбеден
 
Силниот и издржлив неткаен геотекстил го енкапсулира и го штити слојот од натриум бентонит  обезбедувајќи ја неговата долгорочна изведба. Поради тоа што Bentofix® содржи натриум бентонит од највисок квалитет, обезбедено е моментално набрекнување по монтажата за безбедно самозапечатување на било какви неочекувани механички оштетувања. Bentofix® X2, GCL  пробушен со игла обложен со облога од полиолефин со ниска пропусливост и непропустливост на гас, ја зголемува ефикасноста на Bentofix®. Поради неговиот огромен капацитет за истегнување, Bentofix® покажува долгорочно прилагодување на земјените деформации, како што се диференцијални слегнувања. Примените на стрмна косина лесно се примаат од Bentofix®. Единствениот процес на спојување на влакната ги спојува влакната пробушени со игли во место при што се создава висока внатрешна сила на смолкнување со ненадмината отпорност од лазење. Bentofix®, исто така, упатува на често важниот проблем на аглите на триење на допирните точки. Механички споениот неткаен геотекстил обезбедува отпорност од смолкнување потребна за дури и најтешките примени. Ова појачување на влакната, исто така, спречува странична миграција на бентонитот. Bentofix® е јасно супериорен во однос на конвенционалните компактни глинени заштитни покриви. Bentofix® GCL се сертифицирани од страна на владините регулатори.
 
Bentofix® е економичен
 
Bentofix® обезбедува како економски така и еколошки предности.  Бидејќи Bentofix® е еднаков на повеќекратни лифтови на компактна глина, со тоа ја зголемува потенцијалната количина на ограничување во депонии, постигнувајќи дополнителни приходи од ѓубретарини. Монтажата на Bentofix® е брза и едноставна; едноставно се одмотува на лице место и се преклопува кај спојките. Од логистичка гледна точка, предностите на Bentofix® се, исто така, лесно воочливи: еден полн камион со Bentofix® покрива 4,000m² во споредба со само 40m² (50cm дебелина) за товар глина.
 
Bentofix® е едноставен
 
Испитување на теренот и земање примероци од целата површина покриена со глина се мината работа со Bentofix®. Програмата за лабораториска контрола на производство и квалитетот на Bentofix® значи дека пристига на локацијата со потребните резултати од испитување, спремни за монтажа. Испитувањето на компактноста и содржината на влага се, исто така, елиминирани со Bentofix®.
»Одмотај и покриј« е мотото за монтажа на Bentofix®.
Не постои полесен начин да се стори тоа.
 
Заклучок:
Bentofix® е робустен, сестран производ што обезбедува достапност на највисоките стандарди за безбедност и економичност. Bentofix® е неприкосновен кога се работи, исто така, за логистика на проекти. Изборот на Bentofix® ќе ги намали градежните трошоци и време, при што, исто така, ќе ја зачува нашата природна средина.
Македонски