Secutex®

е неткаен геотекстил пробушен со игли со синтетички сортирани влакна, некои производи дополнително пресувани, што се користи за сепарација, филтрирање, заштита и одвод.

Secutex® е мултифункционален

Secutex® геотекстилот се користи во многу полиња на градежништвото вклучително хидроинженерство, инженерство на депонии, изградба на патишта и тунели. Како слој за сепарација, Secutex® спречува поединечните и одвоените грануларни слоеви да се контаминираат меѓусебно. На тој начин, слоевите за полнење и основа ја одржуваат нивната цврстина во значително подолг временски период отколку што е на друг начин можно. Кога има слоеви со ситна почва до одводните слоеви кај проекти за изградба на автопати или железници, Secutex® функционира како филтер што ги спречува честичките ситна земја од миење и компромитирање на одводната способност на погрубите слоеви. Поместувањето на мали количини вода во проблематични подрачја е олеснето од страна на внатрешната Secutex® пропустливост. Secutex®  неткаениот геотекстил со висока маса по единица површина, исто така, може да ги заштити геомембраните или цевките од механичко оштетување. Доколку е потребно, ткаен геотекстил може да се интегрира во матрицата на Secutex® за да ги распредели динамичките оптоварувања и на тој начин да ги зголеми своите заштитни способности.

Secutex® е безбеден

Secutex® е познат по својата долгорочна стабилност на филтерот и изведба на сепарација. Неговите својства за истегнување се крајно високи, така што се постигнува висока отпорност од оптоварувања од удари и притискања. За примена за заштита, Secutex® ги обезбедува неопходните фактори на безбедност, кога е произведен со доволна дебелина. Механичките својства на Secutex® - истегнување, отпорност од абење, отпорност од бодење со клип (CBR), и својата вкупна робустност - и нашето многугодишно искуство со геосинтетиката гарантира висок степен на безбедност. Соодветно избраните Secutex® геотексстили може безбедно да примат теши динамички оптоварувања и физички агресивни услови на почвата. Побарајте детали за класификацијата на робустноста на Secutex® геотекстилот.

Secutex® е економичен

Secutex® ги намалува условите за материјали за полнење и, според тоа, количината на ископ потребна за да се постигне даден профил. Значајни заштеди се забележани не само за градежните трошоци, туку и за трошоците за одржување. Secutex® нуди пониски градежни трошоци, пониски дополнителни трошоци, и повисока изведба.

Secutex® е едноставен

Со Secutex® може да се ракува и да се монтира на лице место многу лесно. Ролните, едноставно се распоредуваат на локацијата; не е потребна никаква специјална опрема.

Заклучок:

При споредба со конвенционалните градежни методи, Secutex® постигнува успех. Неговата висока способност за истегнување и робустност го прават Secutex® крајно издржлив. Secutex® ги намалува градежните трошоци и трошоците за одржување, и има многубројни полиња на примена.

Македонски