Геотехника со геосинтетика

Нашите иновативни идеи го водат патот кон иднината на геосинтетиката и нејзините примени. Со текот на годините, нашиот асортиман на производи и полиња на примена континуирано растеа и растот на нашата групација компании го држеше чекорот. Сега нудиме изработка и дизајн на производ, со пристап на дизајн по функција и примена, за да ги задоволиме дури и најкомплицираните проектни цели. На меѓународен план, постигнавме висок профил како лидер и иноватор во геосинтетиката.